ขั้นตอนการสมัครงานวิ่ง วัดเขาสาป มินิมาราธอน

ขั้นตอนการลงทะเบียน วัดเขาสาปมินิมาราธอน 2018

 1. สถานที่สมัครลงทะเบียน
  – ทางหน้าเว็ปไซต์ https://rundee.net
  – ร้าน The Coffee Tree
 2. กรอกข้อมูลผู้สมัครให้ครบถ้วน ตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนส่งข้อมูล
 3. ตรวจเช็ค Email ตอบกลับ พร้อมรับ เลขที่การสมัคร WSxxxx (กรุณาบันทึกไว้เพื่อความสะดวกในการติดต่อภายหลัง)
 4. ชำระเงินค่าสมัคร ผ่านทางบัญชี
  ธนาคาร: กสิกรไทย
  เลขที่บัญชี: 043-1-94080-9
  ชื่อบัญชี: นาย ชวลิต ศุภทัศนา
 5. ท่านสามารถแจ้งการชำระเงินโดยส่งหลักฐานการโอนได้ทาง:
  – เว็บไซต์ https://rundee.net/payment
  – อีเมล์ khaosapmini@gmail.com (กรุณาแจ้งชื่อผู้สมัคร หรือ เลขที่รับสมัคร WSxxxx เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ)
  หมายเหตุ: กรุณาชำระค่าสมัครและส่งหลักฐานภายใน 3 วันนับจากวันที่สมัคร มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
 6. ตรวจสอบสถานะใบสมัครหลังจากส่งหลักฐานการชำระเงินแล้วที่ https://rundee.net/regis-status/ (โดยใช้ชื่อ หรือหมายเลขรับสมัครของท่าน)
  หมายเหตุ: ข้อมูลจะอัพเดทเป็นระยะประมาณ 3 วันหลังจากส่งหลักฐานการชำระเงิน
  หากมีข้อผิดพลาดให้ท่านติดต่อผู้จัดทางอีเมล khaosapmini@gmail.com